به گزارش اکوایران، کارمزد خدمات بانکی طی پنج ماهه نخست امسال بیش از 22 همت برای بانک‌ها درآمد ایجاد کرده است.

 بخش عمده درآمدهای غیر‌مشاع بانک‌ها را کارمزدهای آنها تشکیل می‌دهد و یکی از کانال‌‌‌های مهم درآمدی آنها کارمزدی است که بابت تراکنش‌‌‌ها و خدمات انتقال وجوه خود دریافت می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان 29 بانک کشور تنها بانک‌های پاسارگاد، ملت، اقتصاد نوین، پست بانک ایران، صادرات، کارآفرین، سینا، دی، خاورمیانه، سامان، پارسیان، رسالت، موسسه اعتباری ملل و تجارت نسبت به انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود اقدام کرده‌اند.

بررسی آخرین گزارش عملکرد این بانک‌ها نشان می‌دهد طی پنج ماهه نخست امسال معادل 22 هزار و 341 میلیارد تومان درآمد کارمزدی نصیب 14 بانک شده است که بانک ملت در صدر آن قرار دارد. بانک ملت طی پنج ماهه نخست امسال قریب به 6.6 همت درآمد از محل کاردمزدهای دریافتی داشته است.

درآمدی که بانک ملت از محل کارمزد داشته از میزان درآمد این بانک از محل اوراق بدهی، سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری هم بیشتر بوده است. بعد از بانک ملت، بانک‌های تجارت و صادرات بیشترین درآمد کارمزدی را طی دوره مورد اشاره داشته‌اند.

طی این دوره درآمد کارمزدی بانک تجارت معادل بیش از 5 همت و برای بانک تجارت نیز معادل 2.5 همت بوده است.

همچنین بانکی که طی پنج ماهه نخست امسال کمترین درآمد را از محل کارمزد داشته، بانک موسسه اعتباری ملل و بانک دی بوده است؛ این دو بانک هرکدام به ترتیب معادل 94 میلیارد تومان و 11.4 میلیارد تومان از محل کارمزدهای دریافتی، درآمد کسب کرده‌اند.

photo_2023-09-04_19-37-42

بانک‌ها بابت ارایه خدماتی مثل تراکنش‌ها، پرداخت قبض، مانده‌گیری از حساب، انتقال وجه، نقد کردن چک بانکی، واریز نقدی وجه، باز کردن حساب، دریافت دسته چک و خدمات دیگر اقدام به دریافت کارمزد می‌کنند.

درآمد کارمزدی بانک‌ها یکی از کانال‌های مهم درامدی در بانک‌های اروپایی است اما در ایران سهم ناچیزی از درآمدهای بانکی را در برمی‌گیرد و نسبت به نرم جهانی در سطح پایین‌تری قرار دارد.