آخرین اخبار درآمد بانکی

اکوایران: در سال 1402 (11 ماهه نخست) میزان درآمد 15 بانک از محل پرداخت تسهیلات حدود 460 همت بود که در مقایسه با مدت مشابه سال 1401 معادل 52.4 درصد رشد داشته است.
اکوایران: درآمد 15 بانک از محل کارمزد طی 11 ماهه نخست امسال به بیش از 49 همت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 61.5 درصد افزایش داشته است.
اکوایران: گزارش‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها در 11 ماهه نخست سال 1402، بیش از 13 هزار میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی درآمد کسب کرده‌اند.
اکوایران: 14 بانک تا پایان آذر ماه امسال حدود 64 همت مانده سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی دولتی به ثبت رسانده‌اند که بانک رسالت در صدر سرمایه‌گذاران قرار دارد.
اکوایران: مانده سرمایه‌گذاری 13 بانک در اوراق بدهی دولتی تا پایان مهر ماه امسال به بیش از 57 هزار میلیارد تومان رسیده است.
اکوایران: در نیمه نخست امسال معادل 27 هزار و 333 میلیارد تومان درآمد کارمزدی نصیب 14 بانک شده است که بانک ملت در صدر آن قرار دارد. همچنین درآمد کارمزدی 5 بانک طی نیمسال اول 1402 نسبت به نیمسال اول 1401 بیش از 100 درصد افزایش یافته است.
اکوایران: آمارها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها بیش از میزان درآمدی که از ناحیه تسهیلات به دست آورده اند را صرف پرداخت هزینه‌های مربوط به سود سپرده‌ها می‌کنند.
اکوایران: بانک ملت طی پنج ماهه نخست امسال درآمدی بیش از 50 هزار میلیارد تومان از محل وام‌های اعطایی کسب کرده؛ بیشترین حجم تسهیلات بانک ملت مربوط به تسهیلات ارزی بوده اما بیشترین درآمد بانک از تسهیلات مرابحه‌ای به دست آمده است. به نظر می‌رسد نرخ سود تسهیلات ارزی از ریالی کمتر بوده است.
اکوایران: طی پنج ماهه نخست امسال معادل 22 هزار و 341 میلیارد تومان درآمد کارمزدی نصیب 14 بانک شده است که بانک ملت در صدر آن قرار دارد.
اکوایران: طبق گزارش‌های کدال، 13 بانک طی چهارماهه نخست امسال بیش از 143 همت درآمد از محل وام‌های اعطایی دریافت کردند.
۱ ۲