به گزارش اکوایران، آمار پرداخت وام توسط پنج بانک در سه ماهه نخست 1402 بابت ساخت یا خرید مسکن به خانوارهای فاقد مسکن دارای فرزند سوم متولد پس از 1399 منتشر شده است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین سهم پرداخت تسهیلات به جامعه هدف توسط دو بانک صادرات و ملت پرداخت شده و در مقابل، وام‌های پرداختی پست بانک از بالاترین ارزش سرانه در مقایسه با سایر بانک‌ها برخوردار بوده است. 

ارزش کل وام‌های پرداخت شده به خانوار دارای فرزند سوم متولد پس از 99 بابت ساخت یا خرید مسکن

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا انتهای آذر ماه مجموعا 427 میلیارد و 900 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه بابت ساخت یا خرید مسکن به حدود 2200 خانوار‌ فاقد مسکن و دارای فرزند سوم متولد بعد از 1399 پرداخت شده است. 

شایان ذکر است بانک‌های عنوان شده در گزارش بانک مرکزی 5 بانک شامل بانک صادرات، مسکن، تجارت، پست بانک و ملت بوده است. 

صادرات و ملت، بیشترین سهم از پرداخت‌ها

بر اساس گزارش‌ها، بانک صادرات و بانک ملت به ترتیب بیشترین سهم از وام پرداختی مذکور را در سال جاری به ارزش‌های 141.4 میلیارد و 132.8 میلیارد تومان داشته‌اند. در مقابل میزان وام‌های اعطایی این دو بانک از حیث تعداد نیز بیشترین ارقام را در قیاس با سایر بانک‌ها به ثبت رسانده است.

در جایگاه سوم بانک مسکن با پرداخت اعتبار به ارزش 78.2 میلیارد تومان قرار گرفته و جایگاه چهارم نیز به بانک تجارت با 56.9 میلیارد تومان اعطای وام، اختصاص یافته است. در نهایت مشاهده می‌شود پست بانک نیر کمترین سهم از وام‌های اعطایی مورد بررسی را داشته و ارزش اعتباردهی آن از ابتدای سال تا انتهای پاییز حدود 18.6 میلیارد تومان اعلام شده است. 

1402111502

سرانه ارزش هر یک از وام‌های اعطایی؛ پست بانک در صدر جدول

اگر مبلغ سرانه هر یک از وام‌های پرداخت شده به خانوار هدف را محاسبه کنیم، مشاهده می‌شود متوسط هر یک از وام‌های اعطا شده توسط پست بانک حدود 206 میلیون تومان ارزش داشته است. در مقابل ارزش وام‌های بانک تجارت حدود 200 میلیون و بانک صادرات نیز تقریبا 199 میلیون به دست می‌آید. 

کمترین ارزش سرانه وام‌ها نیز مربوط به بانک‌های ملت و مسکن با وام سرانه به ترتیب 195 و 180 میلیون تعلق دارد. 

در مجموع می‌توان گفت میانگین وام پرداخت شده بابت ساخت یا خرید مسکن به خانوار دارای فرزند سوم متولد 99 به بعد حدود 195 میلیون تومان بوده که در این میان پست بانک با وجود اینکه کمترین تعداد وام را اعطا کرده، بیشترین مبلغ سرانه را از آن خود کرده است.