پس از حدود 60 روز توقف عرضه اوراق مالی اسلامی امروز اطلاعیه نوزدهمین مرحله حراج اوراق بدهی مجددا منتشر شد. بانک مرکزی در این اطلاعیه اعلام کرد:مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به منطور فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه 25 آبان‌ماه 1400 اجرا می شود.

پیش از این قرار بود حراج اوراق دولتی سه شنبه 18 آبان برگزار شود اما یک روز پس از انتشار اطلاعیه دولت از برگزاری حراج عقب نشینی کرد. دلیل این عقب نشینی مصلحت اندیشی در خصوص شاخص بورس بود. انتشار اوراق از سوی فعالان بورسی مورد نقد قرار داده می شود. به گفته آنان اوراق موجب خروج پول از بورس می شود.

اکنون پس از یک هفته وقفه در خصوص انتشار اوراق بدهی مجددا بانک مرکزی اعلام کرده است:مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به منطور فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه  در روز سه‌شنبه 25 آبان‌ماه 1400 اجرا می شود.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال)  است. حجم اوراق منتشر شده در این دو 10 هزار میلیارد تومان است.
544

اوراق اسلامی مجوز داده شده به دولت در پایان شهریور به سقف قانونی بودجه 1400 نزدیک به همین دلیل دولت تا اخذ مجوزهای لازم دست نگه داشت.

 این مجوز در ابتدای آبان از شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه دریافت شد و دولت می تواند در  4 ماه باقی مانده از سال 50 هزار میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کند. محل مصرف این اوراق کسری بودجه دولت است و اکثرا کارشناسان اعتقاد دارند این شیوه تامین مالی کمک می کند بار تورمی تامین کسری بودجه کمتر شود.