به گزارش اکو ایران، در جریان معاملاتی هفته اخیر شاخص کل بورس تهران روند نزولی شدیدی داشت و ما شاهد یک روز مثبت و چهار روز منفی در 5 روز معاملاتی این هفته بودیم. شاخص کل هم وزن در این هفته عملکردی مشابه شاخص کل داشت؛ با این تفاوت که در افت های شاخص کل شیب نزولی کمتری به خود می گرفت و در روز سه شنبه که شاخص کل مثبت بود رشد بیشتری را به نسبت شاخص کل تجربه کرد. حال قصد داریم تا در بین نماد های بورس تهران، آن هایی که احتمال بیشتری برای رشد در هفته آتی دارند را مشخص کنیم. مسئله مهم در این گزارش این است که تحلیل های بازار سهام کاملا احتمالی بوده و مسؤلیت معاملات به عهده معامله گران است. ما برای مشخص کردن نماد های پر پتانسیل بازار از تحرکات مشکوک هفته و بیشترین بازدهی هفته استفاده می کنیم.

تحرکات مشکوک هفته

درهفته اخیر سایه اخبار برجامی بر معاملات روزانه سهام افزایش یافته است. روند معاملات در این هفته خبر از رکود بازار سرمایه دارد و تحلیل گران معتقدند که این رکود از ناامیدی فعالان بازار سرمایه نسبت به برجام یا حداقل، نهایی شدن مذاکرات در ماه های آتی نشأت گرفته است. با وجود انتشا تحلیل هایی مبنی بر احتمال برگشت بازار به سمت سهام های شاخص ساز، هنوز سهم های سبک بازار از استقبال بیشتری بهره مند هستند. دو مسئله در بازار این هفته کاملا مشهود بود که اولی حرکت جریان پول حقیقی به سمت نماد های صنعت خودروسازی بوده و دومی مسئله تغییر نرخ فروش انرژی است. در خصوص تحرکات مشکوک پول حقیقی در این هفته ما از چند منظر به بررسی جریان پول حقیقی پرداخته ایم. در بین دوازده نمادی که در روز چهارشنبه 23 شهریور ماه از نظر پول حقیقی با تحرکات مشکوک مواجه بوده اند، هر دوازده نماد در ارزش خرید حقیقی هفته به نسبت هفته قبل رشد کرده اند. این افزایش سرانه خرید حقیقی نشان از توانایی این نماد ها برای بازدهی قدرتمند در آینده ای نزدیک دارد.

حجم مشکوککک06.24

نماد تمحرکه از صنعت ماشین آلات با ورود 9 میلیارد و 330 میلیون تومانی پول حقیقی در چهارشنبه همراه بوده که با افزایش ناگهانی پول حقیقی مواجه است. نماد خمحور که صورت های مالی آن را بررسی کرده ایم نیز، چهارشنبه 8 میلیارد و 450 میلیون تومان خالص پول حقیقی داشته، در صورتی که در روزهای قبل خالص جریان پول حقیقی برای این نماد منفی بوده است. نماد قجام نیز از صنعت قند و شکر در روز چهارشنبه 5 میلیارد و 90 میلیون تومان خالص جریان پول حقیقی روزانه داشته، در صورتی که در روزهای قبل خالص جریان پول حقیقی برای این نماد به صورت پلکانی کمتر بوده که قجام را نیز در بخش روند رو به رشد پول حقیقی قرار می دهد. سهام بالبر نیز از صنعت ماشین آلات با افزایش ناگهانی 4 میلیارد و 870 میلیون تومانی رشد مشکوکی را در خالص جریان پول حقیقی خود در آخرین روز معاملاتی این هفته به ثبت رسانده است. نمادهای دانا، گدنا، غشان، تکنار و آرمان به ترتیب از صنایع بیمه، هتل و رستوران، محصولات غذایی، کانه های فلزی و بیمه در جریان معاملات این هفته خود توانستند با ثبت خالص جریان پول حقیقی هفتگی مثبت و رشد این متغیر در روز چهارشنبه یک روند رو به رشد را در ورود پول حقیقی هفتگی خود ایجاد کنند که این روند نشان دهنده روی آوری سرمایه گذاران به این سه نماد است. نماد های ورازی، نیرو و حگردش نیز در روز چهارشنبه با افزایش ناگهانی ورود پول حقیقی مواجه بودند.

بیشترین بازدهی هفته

نماد گدنا از ابتدای هفته با 31 درصد رشد قیمت، بیشترین رشد را در بین سهام های بازار سرمایه داشته و خالص جریان پول حقیقی هفتگی برای گدنا 4 میلیارد تومان بوده است. نماد حپترو نیز با رشد قیمت 27 درصدی دومین بازدهی مثبت هفته را در بورس تهران داشته است. نماد فمراد با وجود خروج پول حقیقی 2 میلیارد و200 میلیون تومانی با 20 درصد بازدهی از ابتدای هفته رتبه سوم بازدهی را کسب کرده است. نماد خمحور با رشد 19 درصدی در این هفته سود خوبی را نصیب سهامداران خود کرده است. نمادهای کورز، فپنتا، قنقش، تمحرکه و قجام با بازدهی بیش از 13 درصد در پنج روز معاملاتی گذشته عملکرد قیمتی مناسبی داشته اند. سهم هایی که در این هفته با افت قیمت شدید همراه بوده اند، با نگاهی برارزش معاملات روزانه و نمودار تکنیکال، می توان برای آن ها برگشت روند را در هفته آتی پیش بینی کرد. سهم هایی که در این هفته توانسته اند با صف خرید چند روزه همراه‌ باشند احتمال میرود تا در جریان معاملات هفته آتی نیز عملکرد مناسبی داشته باشند. در بررسی صنایع این هفته نیز با وجود قرمز بودن بازار شاهد عملکرد بهتر صنعت خودرو سازی به نسبت سایر صنایع بودیم. سهام های عنوان شده در این گزارش برای بررسی سرمایه گذارانی مناسب است که هدف کوتاه یا میان مدت برای سرمایه گذاری دارند.

حجم مشکوک06.24