آخرین اخبار بازدهی هفتگی بورس

اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 31 هزار واحد ریزش کرد تا نرخ کاهش آن بیشتر از هفته پیشین باشد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 6 هزار واحد ریزش کرد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 27 هزار واحد ریزش کرد و یک کانال پایین آمد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 54 هزار واحد ریزش کرد و یک کانال پایین آمد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 33 هزار واحد ریزش کرد و شاهد تداوم خروج پول حقیقی از بازار سهام بودیم.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 39 هزار واحد ریزش کرد و شاهد خروج پول حقیقی از بازار سهام بودیم.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 96 هزار و 234 واحد افزایش پیدا کرد و شاهد ورود پول حقیقی به بازار سهام بودیم.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در سه روز متوالی رشد کرد اما روند خروج پول حقیقی از بازار سهام ادامه داشت.
۱۳:۰۲
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در جریان معاملات روز چهارشنبه اوضاع بهتری به خود گرفت ولی رشد 5600 واحدی شاخص کل هم باعث نشد تا بازدهی هفته سه روزه بورس تهران مثبت شود.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 110 هزار واحد افزایش پیدا کرد و برخلاف هفته‌های پیشین شاهد ورود پول حقیقی به بازار سهام بودیم.