در آخرین گزارشات منتشر شده در سامانه کدال نمادهای بکهنوج و دی به همراه نماد ثعمرا از افشای اطلاعات با اهمیت خبر داده‌اند به این صورت که نماد بکهنوج از اعتراض به رأی شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری خبر داده است و بانک دی هم در اطلاعیه‌ای  اعلام کرده است که برای مزایده عمومی املاک مازاد و تملیکی بانک که در تاریخ 6 شهریورماه  1401، منتشر شده است هیچ گونه پیشنهاد خریدی واصل نگردید.

دیگر نمادی که در موضوع افشای اطلاعات با اهمیت در سامانه کدال شفاف سازی کرده است نماد ثعمرا بوده که از معامله با اشخاص وابسته و تابعه خبر داده است و اعلام نموده که مبلغ این معامله 150 میلیارد تومان است همچنین این شرکت رقم دفتری مورد معامله را 31 میلیارد و 600 میلیون تومان ذکر کرده است.

فایرا تک نماد این روزهای بازار سرمایه است که سهامداران خود را به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401 دعوت کرده است.

نماد آپ هم اصلاحیه زمان بندی پرداخت سود نقدی خود را در سامانه کدال قرار داد تا نماد های پارسیان و قنیشا و بسیوچ هم از مراحل افزایش سرمایه خود صحبت کنند.