به گزارش اکوایران؛ شرکت صنعتی و معدنی گل گهر در صورت های مالی شش ماهه خود نشان داد که این مجموعه با یک بحران مالی روبرو است. مجموعه گل گهر مطابق سال های گذشته به استخراج و تولید خود مشغول است اما افت قیمت های محصولاتشان در کنار افزایش بهای محصولات و هزینه ها باعث شده تا فاصله اندکی با زیان دهی داشته باشد. منطقه معدنی و صنعتی گل گهر با داشتن معادن غنی از سنگ آهن به عنوان یکی از مطرح ترین قطب های فعال معدنی، صنعتی در خاورمیانه است که دارای قابلیت های بسیاری برای تبدیل شدن به یک منطقه بزرگ و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان می باشد. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر یکی از شرکت های فعال این منطقه است که نقش مهمی در سیاست گذاری و مدیریت منطقه را برعهده دارد. این شرکت در حال حاضر با ظرفیت تولید بیش از 15 میلیون تن کنسانتره و بیش از 10 میلیون تن گندله بزرگترین تولید کننده کشور می باشد. ارزش بازاری سهام این شرکت در بورس تهران بیش از 160 هزار میلیارد تومان است و می توان این نماد را یکی از بزرگترین نماد های صنعت استخراج کانه های فلزی و بورس تهران دانست.

عملکرد مالی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در شش ماهه امسال

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سال جاری نتوانسته است مشابه شش ماهه سال گذشته درآمد عملیاتی بالای 23 هزار میلیارد تومانی داشته باشد و نزدیک به 18 هزار میلیارد تومان فروش داشته است. با وجود کاهش 25 درصدی درآمد ها عملیاتی، بهای تمام شده این درآمد ها باکاهش همراه نبود و حتی رشد 10.5 درصدی را به نسبت شش ماهه سال گذشته داشت.

عملکرد مالی شش ماهه کگل08.08

کاهش درآمد ها در کنار افزایش بهای آن باعث شده تا حاشیه سود ناخالص گل گهر از 50 درصد نیم سال ابتدایی 1400 به 26 درصد در شش ماهه سال جاری کاهش یابد. سود ناخالص این شش ماهه با کاهش 61 درصدی به 4 هزار و 647 میلیارد تومان رسید و باعث شد تا زنگ خطر احتمال ایجاد زیان برای این شرکت به صدا در آید. هزینه های عملیاتی و مالی این شرکت نیز در این شش ماهه به ترتیب 51 درصد و 156 درصد افزایش یافت و از طرفی رشد 29 درصدی سایر درآمدهای غیر عملیاتی باعث شد تا سود خالص این شش ماهه اندکی بیشتر از سود عملیاتی باشد. در نهایت سود خالص شش ماهه امسال با کاهش65 درصدی به نسبت شش ماهه سال گذشته به 3 هزار و 737 میلیارد تومان گاهش یافت.

سودآوری فصلی گل گهر از ابتدای سال 99

روند سودآوری فصلی گل گهر نشان می دهد که این شرکت تا بهار سال 1400 با افزایش درآمد های عملیاتی خود در کنار روند صعودی حاشیه سود خالص، توانسته بود رشد خوبی را در صود خالص فصلی تجربه کند. از تابستان سال قبل با کاهش شدید درآمدهای عملیاتی و سود خالص، حاشیه سود این مجموعه به شدت کاهش یافت. از پاییز همان سال نیز روندی نزولی برای حاشیه سود خالص این شرکت اغاز شد که در تابستان امسال شیب این روند منفی تر شد. حاشیه سود خالص فصلی این شرکت در بهار سال 1400 نزدیک به 56 درصد بود اما در تابستان امسال به 11.7 درصد رسیده است که خود گویای شرایط این مجموعه است. سود خالص فصلی در تابستان امسال به نسبت تابستان سال قبل کاهش 61 درصدی داشته و در بهار امسال نیز به نسبت بهار 1400 بیش از 66 درصد کاهش یافته است. روند حاشیه سود خالص و ناخالص مجموعه گل گهر نگران کننده است و درصورتی که تا انتهای سال ادامه پیدا کند این شرکت در گیر زیان خالص فصلی خواهد شد.

سودآوری کگل08.08