چارسو خبر

رئیس کل بانک مرکزی : نرخ سود بین بانکی  به یک ثباتی رسیده  و نوسان زیادی ندارد و کمتر از ۲۱ درصد تصویب شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه : پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۲ هفته پیش ویرایش و در روز های آینده برای  تصویب به دولت ارسال خواهد شد و اگر مجلس بپذیرد تحویل مجلس می‌دهیم.
 

چارسو تکنیکال

شاخص کل روی مقاومت 200 روزه خود متوقف شد. اما شاخص هم وزن پس از شکست این مقاومت کانال صعودی خود را تشکیل داد.
 

چارسو تابلو خوانی

تعداد نماد های مثبت و منفی در بازار بورس و فرابورس تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه به طور متوسط باهم برابری می کرد. و حقیقی ها از نمادهای خودرویی و بانکی پول خارج کردند.
 

چارسو کدال

 سپاها ، تپمپی و قلرست از زمان بندی پرداخت سود خود خبر دادند.

کپشیر ، سپاها ، قلرست ، قتربت و نماد پرداخت سهامداران خود را به مجامع عمومی دعوت کردند.