در حالی که برخی معتقدند دولت نباید در بازار سرمایه دخالت کند و منابع عمومی را صرف بازاری کند که در همه جامعه از آن بهره نمی برند، اما دولت اخیرا با تدوین یک بسته ۱۰ بندی ۵ هزار میلیارد تومان در قالب صندوق تثبیت بازار سرمایه به این بازار اختصاص داد.

مجید عشقی امروز در حاشیه رونمایی از اولین صندوق املاک و مستغلات در این خصوص توضیح داد.

#اکوایران #دولت #بازار_سرمایه #بورس #مجید_عشقی