بازگشت زمان معاملات فرابورس به روال سابق خود.

کاهش ۵۰ درصدی فروش شرکت ها از زبان دبیر سازمان نظام صنفی یارانه‌ای.

همه تکنیکالیست ها و تحلیل گران بنیادی انتظار افت روز گذشته در شاخص بورس تهران را داشتند و این افت ها را فرصت خریدی برای چیدمان جدید پرتفوی خود می دانند.

نماد آریان با ۵۱ میلیون برگ سهم بیشترین حجم خرید و نماد وسالت با ۱۷ میلیون سهم بیشترین حجم فروش را به خود اختصاص داند.

خفرمان و پاسا از تغییر نرخ ها خود رو نمایی کردند.

قیستو هم از نتیجه داگاه به سهامداران گفت.