خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری این شرکت به عدد ۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای تابستان ۱۴۰۱ رسیده که نسبت به فصل بهار با رشد همراه بوده است.

اما در خصوص درآمدهای عملیاتی این شرکت برای تابستان ۱۴۰۱ با افت ۵ هزار میلیارد تومانی نسبت به فصل گذشته خود مواجه شده که از عدد ۲۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

نکته حائز اهمیت این گزارش این است که خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری، خالص درآمد کارمزدی و جمع درآمدهای عملیاتی این بانک حدود ۱۰۰ درصد و بیشتر نسبت به دوره مشابه قبل خود افزایش پیدا کرده است. تا در نهایت سود خالص این شرکت نسبت به گزارش ۶ ماهه ۱۴۰۰ خود ۲۸۰ درصد افزایش داشته باشد.