به گزارش اکوایران، تا اواسط روز چهارشنبه ششم دی ماه فاصله قیمتی میان نرخ سکه بازار فیزیکی و سکه معاملاتی در بازار فیزیکی بورس کالای ایران به حدود 13 درصد رسید. به این ترتیب در حالی که در این روز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با نرخی در محدوده 21 میلیون و 700 هزار تومان فروش می‌رفت، بهای 100 گواهی سکه معادل یک سکه تمام بهار بورس کالا به نرخی در محدوده 19 میلیون و 290 هزار تومان رسید.

افزایش فاصله قیمتی میان نرخ سکه در بازار فیزیکی و بازار بورس کالا باعث شده تا ظرف روزهای اخیر معاملات این دارایی در صف خرید قفل شود.

عقب ماندن قیمت سکه بورسی از سکه فیزیکی این مرتبه نتیجه دستکاری در فرمول قیمت پایانی معامله و وضع بازه 2 درصدی د ر معاملات روزانه این دارایی است. البته وضع بازه نوسان 2 درصدی، اتفاق جدیدی در این معاملات نیست، اما همزمان شدن آن با فرمول قیمت پایانی باعث شده تا ظرف یک هفته اخیر سکه بورسی از روند معاملات بازار فیزیکی جا بماند.

در فرمول جدید تعیین قیمت پایانی سکه بورسی آمده اس در صورتی که حجم فروش سکه در معاملات بورس کالا کمتر از 3 هزار قطعه برابر 300 هزار گواهی سکه باشد، نرخ پایانی از نرخ پایانی 2 روز کاری قبل به علاوه اختلاف میانگین موزون قیمت معاملات تمامی نمادها در روز کاری قبل محاسبه می‌شود.

استفاده از این فرمول در گام ابتدایی زمینه جا ماندن قیمت پایانی روز قبل را به‌عنوان مبنای نرخ بازگشایی روزانه مهیا کرد و در ادامه با توجه به وجود نوسان نرخ منفی تا مثبت 2 درصدی از حجم معاملات در این بخش کاست. در مجموع سیاست بانک مرکزی زمینه قفل شدن معاملات اوراق گواهی سکه بورسی را فراهم کرد به نحوی که اغلب  فعالان بازار خواهان خرید گواهی سکه بوده، اما کسی حاضر به فروش دارایی خود با نرخی با مراتب کمتر از نرخ بازار نیست.   

در این شرایط برای هر دارنده گواهی سکه صرفه اقتصادی دارد که برای دریافت سکه فیزیکی اقدام کرده و  از فروش آن در بازار آزاد منتفع شود.