به گزارش اکوایران، گزارش مالی شرکت‌های دارویی در پایان آذر ماه نشان از رشد سود آن‌ها دارد. این در حالیست که تورم بهداشت و درمان به نسبت ماه پیشین رکورد ده ساله را زد. تورم  بهداشت و درمان در آذر ماه 8.8 درصد بوده است. 

گزارش کامل را در لینک زیر بخوانید:

سود بحران دارو در جیب چه کسانی می‌رود؟