نماد خودرو موفق شده رکورد قابل توجهی را در خصوص فروش ماهانه ثبت کند و با فروش ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای آذر ماه با رشد ۱۰۷ درصدی نسبت به میانگین ماه های قبل خود و ۱۰۱ درصدی نسبت به آبان ماه همراه شود. در رتبه های بعدی نیز خاور، خساپا و خزامیا قرار گرفتند.

خودرو در خرداد ماه با ۱۸ هزار میلیارد تومان بالاترین رقم فروش را برای فصل بهار سال جاری ثبت کرده بود. در شهریور ماه نیز در محدوده ۱۷ هزار میلیارد تومانی قرار گرفت تا در نهایت در آذر ماه بهترین فروش خود را رقم بزند.

اما نماد خاور نیز تقریبا با روند صعودی از ابتدای سال همراه بوده و با جهش خوبی در شهریور ماه روبرو شده است در نهایت این نماد توانست رکورد جدیدی را در آذر ماه خود با رقم ۵ هزار میلیارد تومانی تجربه کند.