شرکت نفت ایرانول پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر جریمه ۵۰۰ میلیارد تومانی توسط تعزیرات اعلام کرد این شرکت طی مزایده محدود اقدام به فروش محصول بشکه ۲۰۸ لیتری روغن ۳۰۰۰ با کاربرد صنعتی به شرکت روانکاران احیا سپاهان (سهامی خاص) که از شرکتهای تابعه شرکت نفت ایرانول است، نموده و شرکت مزبور نیز اقدام به فروش محصول فوق به شرکتهای پخش روانکار کرده است.

یکی از شرکتهای روانکار علیرغم اینکه روغن دارای سطح کیفی صنعتی بوده اقدام به عرضه آن در بازار کرده، که این اقدام به اشتباه منجر به تشکیل پرونده تعزیراتی علیه شرکت نفت ایرانول شده است.