به گزارش اکوایران و به نقل از خبرگزاری بازار سرمایه ایران، در دویست و سیزدهمین جلسه هیات‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در تاریخ اول بهمن ۱۴۰۱ و با توجه به اتمام دوره دبیرکلی «سعید اسلامی بیدگلی» و حضور وی در سه دوره متوالی و براساس اساسنامه کانون، هیات‌مدیره ضمن تقدیر از زحمات ایشان به اتفاق آراء «رسول سعدی» را برای مدت دو سال به عنوان دبیرکل کانون تعیین کرد.

رسول سعدی از اعضا سابق شورای عالی بورس است که از حدود دو ماه پیش به ریاست هیات‌مدیره فرابورس ایران برگزیده شد.

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، طبق قانون بازار اوراق بهادار تاسیس شده و عضو حقوقی شورای عالی بورس و اوراق بهادار است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تأمین‌سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری‌ها، شرکت‌های سبدگردانی، پردازش اطلاعات مالی و سایر نهادهای مالی، عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری هستند.