در این گروه نماد های مداران و اخابر بودند که موفق شدند اوضاع و احوال خوبی را در خصوص فروش دی ماه خود رقم بزنند.

های وب برخلاف سایر همگروهی های خود در خصوص فروش ماهانه در دی ماه ناکام بود و با افت ۴۵ درصدی نسبت به میانگین ماه های پیشین خود مواجه شد و تنها ۳ درصد توانست در دی ماه نسبت به ماه قبل خود رشد ثبت کند.

دیگر نمادهای این گروه آسیاتک، پرداخت، آپ و همراه توانستند در دی ماه نسبت به میانگین ماه های قبل خود رشد محسوسی را داشته باشند.