این فلز کاربردی اما قابلیت رشد فزاینده‌ای ندارد و هم‌بستگی بالایی با طلا در ۱۰ سال گذشته داشته است.

علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در برنامه مارکت تایمز به تحلیل بازار کامودیتی‌ها و عوامل مؤثر بر قیمت طلا و مس صحبت می‌کند.