هم اکنون بعد از گذشت سه سال بررسی‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای پولی و اقتصادی در کنار بسیاری از عوامل دیگر سبب شده تا تاریخ سرمایه گذاری در ایران رکوردی تکرار نشدنی را از خود به جای گذاشته باشد؛ رکوردی که ممکن است هیچ گاه تکرار نشود.

در همین خصوص محمد علی دهقان دهنوی، رئیس پیشین سازمان بورس با اشاره به سه عامل مهم ارزندگی، انتظارات و نوسان نرخ بهره در برنامه نقد و نظر که به همت گروه رسانه ای دنیای اقتصاد برگزار و پیشتر نسخه کامل آن از سوی اکوایران به نمایش گذاشته شد، به بررسی این عوامل پرداخته که یکی از مهمترین آنها تحولات نرخ بهره در دوره مذکور است.