به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، شاخص کل بورس تهران در روز شنبه افزایش 31 هزار و 964 واحدی داشت و روز یکشنبه شاخص 60 هزار و 470 واحد رشد کرد. روز دوشنبه شاخص 6 هزار و 915 واحد پایین آمد.

همچنین روز سه‌شنبه شاخص 32 هزار و 51 واحد افزایش یافت. در آخرین روز معاملاتی هفته نیز شاخص کل 6 هزار و 490 واحد افت کرد.

بازدهی هفته

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم 2 میلیون و 165 هزار و 738 واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 110 هزار و 999 واحد بالا‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس مثبت 5.4 درصد شد.

شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 24 هزار و 470 واحد بالا‌تر ایستاد و بازدهی مثبت 3.4 درصدی را ثبت کرد.

021216

رشد ارزش معاملات خرد سهام

در این هفته، میانگین ارزش معاملات بازار سهام 107 هزار و 645 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین 35 درصد افزایش یافته است. اما میانگین ارزش معاملات خرد بورس 6 هزار و 82 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 3 هزار و 350 میلیاردی هفته پیشین، افزایش 81 درصدی داشته است.

افزایش میانگین هفتگی ارزش صف‌های فروش

میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر 395 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین 112 میلیارد تومان بیشتر بود و رشد 39 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته هزار و 85 میلیارد تومان بود که در روز ‌سه‌شنبه ثبت شد و کمترین رقم 128 میلیارد تومان بود که در روز ‌شنبه ثبت شد.

رشد میانگین هفتگی ارزش صف‌های خرید

میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر 217 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته 91 میلیارد تومان بیشتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید 72 درصد افزایش یافته است. بالاترین رقم هفته 400 میلیارد تومان بود و در روز ‌شنبه ثبت شد. پایین‌ترین رقم به روز سه‌شنبه برمی‌گردد که 87 میلیارد تومان بود.

ورود سرمایه حقیقی

در اولین روز معاملاتی هفته، 470 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد. روز یکشنبه نیز 559 میلیارد تومان وارد شد.

در روز دو‌شنبه 266 میلیارد تومان خارج شد. در روز سه‌شنبه نیز 404 میلیارد تومان پول حقیقی وارد شد.

 در آخرین روز معاملاتی هفته نیز پول حقیقی خارج شد که ارزش آن 68 میلیارد تومان بود.

در مجموع کل هفته هزار و 99 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد و میانگین روزانه ورود پول حقیقی 220 میلیارد تومان بود.