به گزارش اکوایران، در معاملات روز شنبه یکم اردیبهشت ماه 1403، شاخص کل بورس تهران 77 هزار و 643 واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 285 هزار و 857 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با رشد 21 هزار و 455 واحدی در رقم 745 هزار و 21 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با افزایش 591 واحدی به رقم 25 هزار و 207 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با رشد 5 هزار و 42 واحد به سطح 136 هزار و 366 واحد رسید. 

030201

ورود پول حقیقی به بورس 

روز شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 770 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. 

امروز نماد فولاد بیشترین ورود پول حقیقی را داشت که ارزش آن 93  میلیارد تومان بود. پس از فولاد، نمادهای فملی، شپنا، وبملت و خودرو بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای ثفارس، فزر، آریا، شستا و ساروج تعلق داشت.

نمادهای اثرگذار بر شاخص‌های بازار سهام

امروز فملی، فولاد و شپنا نمادهای سبز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای سهرمز، سکرما و سشمال از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای شگویا، وسپهر و هرمز بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای فزر، ساروج و آریا نمادهایی هستند که اثر کاهنده بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و خودرو و شستا در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز فزر، ساروج و آریا بیشترین تراکنش را داشتند.

030201

ارزش معاملات سهام

امروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 166 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 6 هزار و 966 میلیارد تومان رسید. 

پرمعامله‌ترین سهم‌ها

در معاملات امروز نماد فزر بیشترین ارزش معاملات  بازار سهام  را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 224 میلیارد تومان بود. 

پس از فزر، فولاد بیشترین ارزش معاملات را داشت و خودرو رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد وبملت و فملی در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام ذوب با تعداد یک میلیارد و 804 میلیون و 996 هزار و 146 سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وبملت تعلق داشت. دو نماد خودرو و فولاد نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس  

در معاملات شنبه، 245 نماد صف خرید داشتند و 36 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 42 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 763 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش 58 درصدی به 219 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

030201