به گزارش اکوایران، در معاملات روز سه‌شنبه یکم خرداد ماه 1403، شاخص کل بورس تهران هزار و 195 واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 113 هزار و 756 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش 801 واحدی در رقم 693 هزار و 916 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با افت 83 واحدی به رقم 23 هزار و 49 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش 204 واحد به سطح 124 هزار و 441 واحد رسید. 

خروج پول حقیقی از بورس تهران

روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 196 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. 

امروز نماد شگویا بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن 17 میلیارد تومان بود. پس از شگویا، نمادهای خودرو، بوعلی، خگستر و فولاد بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای وتوسم، فملی، فزر، دکوثر و معیار تعلق داشت.

030301

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس و فرابورس

امروز نمادهای فملی، فولاد و خودرو نمادهای سبز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای نوری، فارس و بوعلی از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای آریا، شگویا و زاگرس بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای هرمز، فزر و حسینا نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و فولاد و خودرو در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز فزر، خاور و کرمان بیشترین تراکنش را داشتند. 

ارزش معاملات سهام 

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 8 هزار و 62 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 405 میلیارد تومان بود که 5 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 42 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 2 هزار و 300 میلیارد تومان رسید. 

030301

پرمعامله‌ترین سهم‌ها

در معاملات امروز نماد وتوسم بیشترین ارزش معاملات   بازار سهام   را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 59 میلیارد تومان بود. 

پس از وتوسم، فملی بیشترین ارزش معاملات را داشت و خودرو رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد فولاد و نوری در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام ذوب با تعداد 507 میلیون و 162 هزار و 855 سهم در صدر قرار گرفته است. خودرو در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به شستا تعلق داشت. دو نماد وتوسم و وبملت نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس  

در معاملات سه‌شنبه، 105 نماد صف خرید داشتند و 171 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 77 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 114 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش 71 درصدی به 267 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

030301