به گزارش اکوایران، در معاملات روز شنبه بورس تهران تمام نماگرهای بازار قرمزپوش شدند. در یک ساعت ابتدایی، شاخص کل بورس با ریزش 13 هزار واحدی تا سطح یک میلیون و 442 هزار واحد ریزش کرده است و شاخص هم وزن با افت بیش از 3 هزار واحدی به رقم 388 هزار واحد رسیده است. بدین ترتیب می‌توان گفت واکنش بورس تهران به لغو آزادسازی قیمتی خودرو منفی بوده است. 

گروه قرمز بورس

امروز گروه «خودرو و ساخت قطعات» قرمزترین گروه بازار سهام است که تمام نمادهای آن کاهش قیمت دارند. از میان نمادهای این گروه، خبهمن، خگستر و خاهن بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل دارند. 

لیدرهای بازار

در یک ساعت ابتدایی معاملات امروز قیمت سهام نمادهای فولاد، شستا، شپنا، فارس، وبملت، شتران، نوری و شبندر کاهش یافته و بیشترین تأثیر را در افت شاخص بورس دارند.

نقشه بورس بر مبنای ارزش معاملات 

نقشه بورس