به گزارش اکوایران؛ داده‌های اعلام شده نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی کشورهای « امارات متحدده عربی»، «چین»، ترکیه»، «هند»، «فدارسیون روسیه»، «آلمان»، «سوییس»، «پاکستان»، «هلند» و «انگستان» 10 واردکننده اصلی کالا به ایران بوده اند.

در نیمه نخست سال جاری در مجموع 26 میلیارد و 30 میلیون دلار کالا وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 20 درصدی داشته است.

اما در مدت زمان مورد بررسی عمده کالاهای وارداتی از چه کشورهای وارد ایران شده است؟  براساس ارزیابی های صورت گرفته در مدت زمان مورد بررسی کشورهای «امارات متحده عربی» با ۷ میلیارد و 200 میلیون دلار بالاترین ارزش صادراتی را به خود اختصاص داده. به گفته فعالان این بخش امارات یکی از پایگاههای صادراتی محسوب می شود و شاهراه تجاری به بسیاری از کشورها است در این میان ایران هم در نیمه نخست سال جاری بیشترین کالای وارداتی خود را از این کشور وارد کرده است. امارات یکی از کشورهای پایلوت صادراتی محسوب می شود و به همین دلیل بخش اعظمی از کالاهای وارداتی ایران از این طریق وارد کشور می شود، روندی که هزینه های واردکنندگان را افزایش می دهد با این حال با توجه به شرایط موجود واردکنندگان ناچار به استفاده از این روش هستند.

کشورهای صادرکننده کالا به ایران

 با توجه به آمار اعلام شده می توان گفت «چین» با ۶ میلیارد و 800 میلیون دلار، «ترکیه» با ۲ میلیارد و 700 میلیون دلار، «هند» با یک میلیارد و 400 میلیون دلار و « روسیه» با ۸۷۶ میلیون دلار ۵ کشور اول مبدا واردات در نیمه نخست سال جاری به ایران محسوب می شوند.

اما پنج کشور دیگر که در فهرست گمرک توانسته اند بیشترین سهم از واردات کالا به کشور به عهده گیرند شامل چه کشورهای می شوند. داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که «آلمان» با صادرات بیش از 843 میلیون دلار کالا به ایران در جایگاه ششم قرار گرفته و پس از آن «سویس» با صادرات بیش از 607 میلیون دلاری در جایگاه هفتم قرار گرفته است.  

سهم «پاکستان» هم در صادرات کالا به ایران 493.9 میلیون دلار ارزیابی شد و هلند هم در این مدت 417.7 میلیون دلار کالا وارد کشور کرده است. اما سهم انگستان از واردات کالا به ایران در مدت زمان مورد بررسی برابر با 412.9 میلیارد دلار بوده است. از نکات جالب توجه در میان کشورهای واردکننده کالا به حضور 4 کشور اروپایی در میان 10 کشور اول صادرکننده کالا به کشور می توان اشاره کرد.

واردات