به گزارش اکوایران؛ درخواست های فعالان بخش خصوص منظور بالا بردن سهم صادرات کالای غیر نفتی از سبد کالایی کشور مطرح شد، پتروشیمی و میعانات گازی تقریبا نیمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند این در حالی که سهم کالا با فناوری بالا در ترکیب صادرات زیر یک درصد بوده است.

رئیس اتاق ایران در این مراسم ایجاد شورای تجارت خارجی به منظور یکپارچگی در سیاست‌گذاری‌های تجاری و توجه به تحولات جهانی در برنامه هفتم توسعه را مهم خواند و مدیریت واحد را یکی از نیازهای مهم و قدیمی کشور عنوان کرد که به دلیل تعدد دستگاه‌های درگیر و نبود مدیریت یکپارچه در تجارت خارجی آسییب‌های جدی را به روند توسعه اقتصادی کشور وارد کرده است.

در گزارشی از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه در ایران حدود 44 دستگاه به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر تجارت هستند بر این نکته اشاره شده که در کشورهای موفق که تجارت خارجی آنها رشد قابل توجهی داشته، مرکز واحد و مشخصی برای سیاست‌گذاری شکل گرفته و تجربه نشان می‌دهد که این تفکر به کاهش هزینه مبادله در روند تجارت کمک می‌کند.

داشتن نگاه بلندمدت در حوزه صادرات و سیاست های خارجی یکی دیگر از مواردی است که شافعی به آن اشاره کرده در این خصوص عنوان کرد: حجم صادرات غیرنفتی و ترکیب آن در دنیا، قدرت اقتصادی، سیاسی و فنی محسوب شده و امروز با ابزار دیگری این قدرت سنجیده نمی‌شود با این شرایط در ایران نیازمند نگاه‌های بلندمدت در حوزه صادرات و سیاست‌های خارجی هستیم.

سهم زیر یک درصد صادرات کالاهای با فناوری بالا یکی دیگر از مواردی است که شافعی در این مراسم به آن اشاره کرد و افزود: در چند سال اخیر سهم کالاهای با فناوری بالا در ترکیب صادرات زیر یک درصد بوده است و بخش بیشتر صادرات ایران مبتنی بر منابع بوده که محرک رشد و توسعه اقتصادی نیست که این زنگ خطری برای کشور به شمار می‌آید.

نیمی از صادرات در اختیار محصولات پتروشیمی

شافعی بازنگری در شیوه نقش‌آفرینی در زنجیره ارزش جهانی را مورد توجه قرار داد و درباره رویکرد برنامه‌های بالادستی به ویژه برنامه هفتم توسعه که در شرف تدوین است نسبت به صادرات غیرنفتی، تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد در حوزه صادرات غیرنفتی به دنبال یک تحول اساسی باشیم. بررسی ده قلم عمده صادراتی کشور نشان می‌دهد که محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تقریبا نیمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند. تمرکز جغرافیایی صادرات ایران به گونه‌ای است که سهم 5 شریک اصلی صادراتی ایران حدود 70 تا 75 درصد صادرات ایران را تشکیل می‌دهند. بررسی نوع کالاهای صادراتی حاکی از غلبه کالاهای با فناوری و ارزش‌افزوده پایین است. از طرفی در چند سال اخیر سهم کالاهای با فناوری بالا در ترکیب صادرات زیر یک درصد بوده است و بخش بیشتر صادرات ایران مبتنی بر منابع بوده که محرک رشد و توسعه اقتصادی نیست که این زنگ خطری برای کشور به شمار می‌آید.

شافعی همچنین از تصمیم‌سازان و نهادهای متولی تجارت تقاضا کرد که در برنامه‌ریزی خود با رویکردی برون‌گر و حضور در بلوک‌های منطقه‌ای، حرکت کنند.