در این برنامه کامکس با مرور مهمترین اخبار نشریه پلتس، وضعیت بازار فولاد ترکیه بررسی و نگاهی اجمالی به دلایل عدم رشد بهای سنگ آهن در چین پس از انتشار داده های مثبت از رشد اقتصادی این کشور خواهد شد.