به گزارش اکوایران؛ رویکرد اصلی این سمپوزیم توجه به شرایط فعلی تولید فولاد در ایران و جهان است؛ در حاشیه این نشست همچنین به محوریت فولاد سبز  اشاره شد. در کنار نشست اصلی در این سمپوزیوم  نشست‌های تخصصی مختلف نیز برگزار شد. 

 این همایش را می توان اجتماعی از کارشناسان فنی صنعتی فولاد در کشور به شمار آورد که می تواند الزامات پیش روی تکنولوژی تولید فولاد داخلی را با حضور کارشناسان مدعو و حاضران در این سمپوزیوم رصد کند.