به گزارش اکوایران؛ اما چه باید کرد تا شاهد کاهش سموم در محصولات کشاورزی باشیم و به این طریق میزان برگشت این محصولات را کاهش دهیم. در این خصوص مسعود گیل آبادی، رئیس و عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان سموم با اشاره به اینکه یکی از مباحث مهم صادرات محصولات غذایی، بحث امنیت غذایی است می گوید: مصرف سموم کشاورزی در تامین امنیت غذایی نقش بسیاری دارد و می تواند صادرات محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار دهد.

در خصوص اقداماتی که برای کاهش سموم محصولات کشاورزی باید صورت داد رئیس و عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان سموم می گوید: در این خصوص 2 فعالیت در انجمن در دستور کار قرار گرفته که می تواند به کاهش مشکل استفاده سم در محصولات کشاورزی کمک کند.

گیل آبادی در خصوص اقدامات صورت گرفته به اتاق ایران گفت: یکی از بحث ترویجی و استفاده از سموم کشاورزی است و در گام دوم سعی داریم به کشاورز آگاهی رسانی کنیم تا بتوانیم باقی مانده سموم کشاورزی را تا حد بسیاری کاهش دهیم تا شاهد کاهش برگشت محصولات کشاورزی از مقاصد صادراتی باشیم.

بحث بعدی بحث جایگزینی سموم باکیفیت و کم خطر با سموم پرخطر باشد، چرا که الان در دنیا سموم کم خطری جایگزین شده اند که دروه کارنس کمتری دارند که می تواند ضامن امنیت غذایی کشور باشد.

در این خصوص چندی پیش مهدی حسینی یزدی رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در گفت و گو با «اکوایران» گفته بود: باید اجازه واردات سمومی که دوره کارنس آن 3 روزه است داده شود. در دوره کارنس، محصول باید در زمین باقی بماند تا باقی مانده سموم آن کامل از بین برود ؛ از سوی دیگر ممکن است یک کشاورز نداند دوره کارنس یک سم چند روز است و محصول را زودتر از موعد مقرر برداشت کند، این امر موجب می شود تا سموم در محصولات باقی ماند. استفاده از سموم با کارنس بالا یکی از مشکلات دامن‌گیر بخش محصولات کشاورزی محسوب می شود. در دنیا از حداقل سم استفاده می شود و اگر هم نیاز به مصرف باشد از نسل جدید آفت کش ها با حداقل دُز استفاده می کنند که کمترین دوره کارنس را دارد و از پایین ترین ناخالصی نیز برخوردار است.