در عین حال همچنان حاشیه‌سود تولید فولادهای ساختمانی برای بسیاری از فولادسازان این کشور منفی است.

در این برنامه کامکس دلایل عدم اثرگذاری وعده‌های دولت چین در خصوص حمایت از بازار مسکن بر نرخ زغال بررسی می‌شود و مهم‌ترین اخبار بازار قراضه و میلگرد ترکیه به نقل از نشریه پلتس مرور خواهد شد.