در این شرایط همچنان قراضه وارداتی به ترکیه با رشد تقاضا با هدف ذخیره‌سازی پیش از شروع زمستان گران می‌شود و این رویه از افزایش بهای میلگرد صادراتی ترکیه حمایت می‌کند.

در این برنامه کامکس مهم‌ترین اخبار بازار جهانی آهن و فولاد به نقل از  نشریه پلتس مرور می‌شود.