جولان کرونا در چین و اعمال قرنطینه‌های سختگیرانه با هدف سیاست کرونا صفر و سیاست‌های مالی اخذ شده از سوی فدرال‌ رزرو برای مهار تورم عامل این افت قیمتی بود. حال در شرایطی سال ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد که چین به شکل واضحی از محدودیت کرونایی خود کاسته و فدرال رزرو نیز شتاب سیاست انقباضی را کم کرده است.

عقب‌نشینی دولت‌های غربی و شرقی از سیاست‌های یک سال اخیر خود می‌تواند به بهبود قیمتی در بازار فلزات پایه منجر شود؟ در این برنامه کامکس به این سوال پاسخ داده می‌شود و مهم‌ترین اخبار بازار فلزات پایه ظرف هفته پایانی سال ۲۰۲۲ مرور می‌شود.