بهرام سبحانی در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد گفته: امروز در بخش ماشین آلات و تجهیزات تقریبا تمام نیازها بومی سازی شده است. در فولاد مبارکه بیش از ۹۰ درصد نیازها از تولید داخل تامین می شود.