وزیر اقتصاد مدعی شده که رشد ۲۰ درصدی تجارت بین ایران و عراق در ۱۱ ماه گذشته با این توافق‌ها انجام شده است.

خاندوزی اظهار امیدواری کرده که سال آینده رشد تجارت ایران و عراق رکورد بزند.