به گزارش اکوایران؛ دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور 20 اسفند برگزار شد و در این مرحله از انتخابات فهرست اعضای ائتلاف برای فردا تمام ۴۰ کرسی بخش خصوصی را به دست آورد؛ با این شرایط می توان گفت کرسی ریاست اتاق به یکی از اعضای ائتلاف برای فردا خواهد رسید، اما در این میان نباید سهم دولت را نادیده گرفت. اتاق بازرگانی تهران تنها اتاقی است که در ترکیب هیات نمایندگان خود نمایندگانی از دولت دارد و برابر آیین‌نامه 15 نماینده از وزارت صنعت، معدن و تجارت و 5 نماینده نیز از طرف وزارت جهادکشاورزی به اتاق تهران معرفی می‌شوند تا در نشست‌های ماهانه و جلسات کمیسیون‌های تخصصی شرکت کنند. هرچند هنوز فهرست 20 نفره دولت برای اتاق بازرگانی تهران مشخص نیست، اما شینده‌ها از یک منبع معتبر از اتاق بازرگانی حکایت از آن دارد که با توجه به حذف یحی آل اسحاق در این دوره به دلیل حضور او در فهرست رقیب (ائتلاف برای فردا) دولت سعی دارد تا از سهمیه خود برای حضور او در اتاق بازارگانی استفاده کند.    

از سوی دیگر شاید بتوان گفت انتخاب ریاست اتاق تهران در این دوره کمی سخت‌تر از دورهای قبل باشد، چرا که در این دوره مسعود خوانساری نتوانست در انتخابات شرکت کند و با این شرایط اتاق بازرگانی تهران سرلیست خود را در فهرست ائتلاف برای فردا از دست داد و حال باید اعضای این اتاق به فکر رییس جدید باشند. با توجه به این شرایط و براساس شنیده‌ها از میان فهرست 40 نفره اتاق بازرگانی تهران سه نفر به عنوان کاندید در نظر گرفته شده‌اند که در این خصوص می توان به «محمدرضا بهرامن» رئیس خانه معدن، «محمود نجفی عرب» رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، «حسن فروزانفرد» عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد. افرادی که بیش از بقیه اعضای ائتلاف برای فردا نام آن‌ها برای رسیدن به کرسی ریاست به گوش می رسد. علاوه بر اعضای «ائتلاف برای فردا» شنیده‌ها حکایت از آن دارد که یحی آل‌اسحاق که در میان بخش خصوصی رای نیاورده قرار است از میان فهرست دولت برای ریاست اتاق کاندید شود. آل‌اسحاق وزیر اقتصاد دولت ششم بود و از سوی دیگر ریاست پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ریاست فعلی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق را در کارنامه خود دارد. از او به عنوان یکی از افراد به‌نام در حوزه تجارت یاد می‌شود.

فهرست دولت هنوز نرسیده

از سوی دیگر هرچند رایزنی‌ها برای انتخابات اتاق بازارگانی تهران در حالی آغاز شده و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که آل‌اسحاق قرار است از سهیمه دولت برای حضور در اتاق استفاده کند، اما هنوز دولت فهرست 20 نفره خود را اعلام نکرده است. با این شرایط امروز رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌های جداگانه‌ای به سرپرست‌های وزارت صمت و کشاورزی خواستار آن شد تا در اسرع وقت 20 نماینده خود را به دولت معرفی کنند. خوانساری با اشاره به بند 2 ماده 3 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها که به حضور 20 نماینده دولت در ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران اشاره دارد، خواستار تسریع در معرفی این نمایندگان شد.