به گزارش اکوایران،  عباس علی آبادی اعتقادی به بازار آزاد ندارد. برهمین اساس در همین گفتگوی اخیریش اعلام کرد: برای اینکه به تولید کنندگان صدمه وارد نشود، بهتر است یک مبنای قیمتی و یک محدوده قیمت تعیین کرد. در این صورت به گفته او  کالای با کیفیت مشتریان خود را خواهد داشت و تولیدکننده کالای کم کیفیت هم مجبور است یا کیفیت خود را ارتقا دهد یا به قیمت کم محصول را عرضه کند.

به نقل از ایسنا او معتقداست: قیمت گذاری دستوری ممکن است گاهی تولید را متوقف کند یا کیفیت کالا را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال اگر به خودروسازان اجازه صادرات دهیم، مجبور می‌شوند کیفیت خود را به سطح بازارهای صادراتی برسانند و در این بازارها قیمتشان هم قیمت صادراتی است. اما اگر اجازه صادرات داده نشود یا شرایط صادراتی برای تولید کننده فراهم نباشد و قیمت گذاری دستوری هم اعمال شود، نمی‌توان انتظار داشت همه چیز بر وفق مراد پیش رود. نگاه کارشناسی به این مسائل و راهکارهای علمی و فنی می‌تواند در نهایت به نفع مردم باشد.

علی آبادی اگرچه در ظاهر مخالف قیمت گذاری دستوری است. اما تاکنون غیر از اینکه مخالفتش را در کلام با قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده است، حرکت جدی در راستای حذف قیمت‌های دستوری که وزارتخانه متبوعش تصویب کرده در پیش نگرفته است. 

او اولین بار پس از مطرح شدن اسمش به عنوان یکی از کاندیداهای وزارت صمت و پیش از گرفتن  رای اعتماد از مجلس اعلام کرده بود که مخالف قیمت گذاری دستور است.

او همان روز  هم تاکید کرد: «اساسا مشکل ما یله نگه داشتن بازار است، بزرگترین چالش ما در قیمت‌ها این است که کسی دقت نمی‌کند که صنایعی که قیمت‌گذاری می‌کند از برق و آب ارزان قیمت استفاده می‌کند. باید این مسائل را گوشزد کرد اما باید با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف قیمت گذاری صورت گیرد. باید عقلی، علمی و منطقی قیمت‌ها تعیین شوند. کاملاً معتقد هستم که این تنظیم صورت گیرد.»