به گزارش اکوایران، نرگس باقری زمردی در 31 مرداد ماه سال جاری در نامه ای از امکان تمدید و ویرایش برخی پرونده‌های دارای تامین ارز نیمایی، فصل 98 و تعرفه هایی با رقم  ۸۷۰۳   اعلام کرد. 

فصل 98 کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1402 شامل قطعات منفصله  ماشین‌آلات راهسازی، خودرو و سایر ماشین آلات و وسایل نقلیه موتوری تاریخی CBU است.

در این نامه آمده است: در راستای اجرای سیاست های مدیریت ارزی ، اخیرا منشأ ارز برخی از کد تعرفه ها جهت واردات کالا از محل "صرفا ارز حاصل از صادرات خود و دیگران" تغییر یافته است که این امر موجب بروز مشکل عدم امکان تمدید و ویرایش برای بسیاری از پرونده های دارای تامین ارز کامل نیمایی شده است.

زمردی در نامه می افزاید:  تمامی پرونده های ثبت سفارشی که "با تعرفه های ذیل فصل ۹۸ و چهار رقم ۸۷۰۳ کتاب مقررات صادرات و واردات ایجاد شده و دارای تأمین ارز کامل نیمایی است، به شرط عدم افزایش در مقدار و ارزش پرونده" امکان تمدید و ویرایش در سامانه ذیربط را داشته باشند.

 

تصویر نامه زمردی به شیرازیان

تمدید و ویرایش پرونده‌های دارای تامین ارز نیمایی فصل 98