به گزارش اکوایران؛ طولانی شدن روند ترخیص برخی کالاها به خصوص کالای اساسی که در افزایش فساد‌پذیری این کالاها را به همراه داشته موجب شد تا اواسط شهریور ماه معاون اول رییس جمهور برای بازدید به گمرک هرمزگان برود و در این بازدید مشخص شد که بیش از ۲۵ هزار کانتینر کالای اساسی وارداتی در دو گمرک بزرگ استان هرمزگان رسوب کرده است، این درحالی‌که بر اساس مصوبات قانونی ترخیصی کالا باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد تا به این طریق شاهد ایستایی کالا در گمرکات کشور نباشیم، مصوبه‌ای که عدم اجرای صحیح آن موجب شده تا در حال حاضر شاهد رسوب کالا در بسیاری از گمرکات کشور باشیم.

با توجه به مشاهداتی که از گمرکات صورت گرفت محمد مخبر در جلسه‌ای که پس از این  سفر برگزار شد به«سازمان ملی استاندارد»، «سازمان توسعه و تجارت ایران» و «گمرک» دستور داد تا نماینده‌ای در گمرکات کشور مستقر کنند تا تکلیف کالای که بیش از 2 ماه است در مبادی ورودی کشور همچنان بلاتکلیف هستند طی 15 روز آینده روشن شود. حال یک هفته پس از ضرب‌الجعل معاون اول رییس جمهور امروز محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک با اشاره به اینکه روند اخذ استعلامات از سازمان‌های مختلف یکی از عمده مشکلات ترخیص کالا محسوب می‌شود که این مشکل در حال حاضر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

براساس قانون دستگاه‌های مرتبط با ترخیص کالا باید ظرف مدت هفت روز پاسخ استعلامات را به گمرک اعلام کنند که در بسیاری از مواقع این تایم رعایت نمی‌شود و این امر زمان ایستایی کالا در گمرکات را افزایش می‌دهد.

رئیس کل گمرک ایران آخرین در برنامه‌ای تلوزیونی آخرین وضعیت پاسخگویی سازمان‌ها به استعلامات گمرکی را تشریح کرد.

به گفته رضوانی فر یکی از موضوعاتی که مورد تاکید وزیر اقتصاد و همینطور معاون اول رئیس جمهور در سفر به گمرکات هرمزگان بوده است، کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات بود.

در این رابطه متوسط زمان پاسخگویی سازمان‌ها به استعلامات گمرکی از خردادماه تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ کاهش معنی‌داری داشته است.

رضوانی فر با اشاره به اینکه تمرکز و پیگیری در خصوص کاهش زمان به استعلامات گمرکی موثر بوده است، عنوان کرد:بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد زمان پاسخگویی در سازمان حفظ نباتات از ۵.۵ روز به ۲.۶ روز، سازمان غذا و دارو از ۸.۵ روز  به ۴ روز، سازمان دامپزشکی از ۱۳.۵ روز به ۶ روز، سازمان ملی استاندارد از ۱۷ روز به ۱۱.۳ روز رسیده است.

به گفته رییس کل گمرک، این روند موجب شد تا با تمرکز بر موضوع استعلامات در مورد سه سازمان همجوار شامل سازمان حفظ نباتات، دامپزشکی و غذا دارو به استاندارد زمان پاسخگویی یعنی زیر ۷ روز برسد.