به گزارش اکوایران؛ ارزیابی این شاخص مهم نشان می‌دهد با رسیدن عدد 50.3 نشانه‌هایی از ثبات در بخش تولید جهانی نمایان شده است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، سه شاخص «میزان سفارشات جدید»، «مقدار تولید» و «موجودی مواد خریداری شده» از پنج شاخص اصلی PMI هستند که در این ماه رشد داشته‌اند. براساس این گزارش شاخص «میزان سفارشات جدید» نیز برای اولین بار در 20 ماه گذشته به بیشتر مقدار رسیده است.

براساس گزارش شاخص مدیران خرید اتاق بازرگانی ایران، استارت رشد شاخص PMI بخش صنعت جهان در ماه ژانویه زده شد و عدد این شاخص در این ماه روی عدد 50 قرار گرفت که نشانه‌هایی از ثبات در بخش تولید جهانی را نشان می داد و این روند در ماه فوریه تداوم یافت و با این شرایط در این ماه با رشد 3 واحدی این شاخص از مرز 50 عبور کرد.   

در بررسی شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده این است که اقتصاد از رکود خارج شده، اما اگر عدد شاخص زیر عدد ۵۰ باشد به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است که با توجه به عدد به دست آمده در ماه گذشته میلادی می‌توان گفت صنعت جهان در رکود قرار دارد.

کشورهای اثرگذار در رشد اقتصاد

با به توجه گزارش منتشر شده این پرسش مطرح می‌شود که کدام کشورها بیشترین اثرگذاری را در شاخص مدیران خرید بخش صنعت رقم زده‌اند؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شاخص مقدار تولید در کشورهای «چین»، «ایالات متحده»، «هند» و «برزیل» افزایش داشته و «منطقه یورو»، «ژاپن» و «بریتانیا» با سرعت کندتری کاهش یافته است.