بیست و پنجمین دوره نمایشگاه ایران هلث فرصتی برای دنیای اقتصاد فراهم کرد تا پرده از تعارفات مرسوم در حوزه سلامت بردارد و به جنبه‌های اقتصادی این صنعت بپردازد. در یکی از نشست‌های تخصصی دنیای اقتصاد در این نمایشگاه که با حضور کارشناسان برجسته این حوزه از جمله بهزاد کلانتری، رئیس بیمارستان بازرگانان، سیروس تابش، مدیرعامل گروه بیمارستان‌های نیکان، هادی ورقایی، مدیرعامل کالار و بهنودالله وردی، استراتژیست برند برگزار شد، به اهمیت موضوع برندینگ در حوزه سلامت، به خصوص در بیمارستان‌ها، پرداخته شد.