حامد بیدی، مدیر عامل کارزار در کافی‌نت توضیح می دهد که اکوسیستم استارتاپی ایران در سه ماه گذشته، هیچ تشابهی به پیش از شهریورماه ۱۴۰۱ ندارد. در این سه ماه، علاوه بر سرعت گیرهایی که سابقا نیز بر سر راه استارتاپ ها بوده، فشار مضاعفی روی فعالین این حوزه به وجود آمده است.

نتیجه این فشارها، بی‌میلی برای ادامه فعالیت و تولد موج جدیدی از مهاجرت است. موجی که نه تنها مدیران و فعالان و نخبه ها، بلکه شرکت ها، ایده ها و استارتاپ ها را نیز با خود همراه می کند. 

بیننده این قسمت از کافی‌نت در اکوایران باشید.