حامد بیدی، مدیرعامل کارزار در کافی نت می گوید که برای دست یابی به پاسخ این سوال، باید به شاخص ها دقت شود، نه مصداق ها.

بیدی پس از اعلام نتایج چند نظرسنجی در پلتفرم های داخلی و خارجی، از "بیدار شدن غول خفته مهاجرت" نخبگان و استارتاپ ها می گوید.