در این میان، چند سلبریتی اقتصادی فضای مجازی نیز با اظهار نظرهای بعضاً عجیب به موج اظهار نظرها در این زمینه دامن زدند.

اما آیا تاسیس یک استارتاپ، آنطور که معامله تپسی و گلرنگ نشان می‌دهد، از نظر اقتصادی به صرفه نیست؟ یا پای فاکتورهای دیگری در میان است که ممکن است موضوع را به کلی متفاوت جلوه دهد؟

در این قسمت از آپدیت در این باره صحبت کرده و گفته‌ایم چرا مقایسه ارزش استارتاپ‌ها با ملک از اساس اشتباه است. پیشنهاد می‌کنیم این قسمت جذاب را به هیچ عنوان از دست ندهید!