در پنل تخصصی که دنیای اقتصاد در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه ایران هلث برگزار کرد، علی ایوبیان، عضو مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، هادی ورقایی، مدیرعامل کالار و نیما فاضلی، مدیرعامل دکتر دکتر به بحث و گفتگو در مورد این موضوع پرداختند.

نکته قابل توجه این است که تاریخچه سلامت داده‌محور در جهان به حدود صد سال قبل باز می‌گردد، در حالی که بسیاری تصور می‌کنند این یک روش جدید است.