مراسم قرعه کشی پیش فروش تارا اتوماتیک برگزار و منتخبان این خودروی اتوماتیک تعیین شدند. خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص در این طرح فروش خود 8 هزار دستگاه تارا اتوماتیک را عرضه کرد. با توجه به اینکه برای هر دستگاه تارای عرضه شده در این پیش فروش، پیش پرداختی معادل 166 میلیون تومان در نظر گرفته بود بنابراین ایران خودرویی ها برای عرضه این تعداد تارا اتومات حول و حوش هزار و 325 میلیارد تومان پول به حساب خود واریز می کردند.

غول آبی جاده مخصوص متعهد شده تا این تعداد خودرو را در بازه 6 ماهه شهریور تا بهمن ماه سال آینده به منتخبان تحویل دهد. ایران خودرو برای اینکه بتواند به تعهد خود عمل کند باید ماهانه بیش از هزار و 300 دستگاه تارا را به منتخبان قرعه کشی تحویل دهد.

اما چه تعداد متقاضی در این طرح فروش شرکت کردند؟ بر اساس اخبار رسیده در چهاردهیمن طرح پیش فروش ایران خودرو بیش از 381 هزار و 450 نفر ثبت نام کردند. با توجه به این تعداد تارای عرضه شده در این طرح پیش فروش به ازای هر دستگاه از این خودروی اتومات حدود 48 نفر ثبت نام کردند.

در حالی غول آبی جاده مخصوص این تعداد  تارا با گیربکس اتومات را پیش فروش کرده اند که بررسی آمارهای منتشر شده توسط وزارت صمت نشان می دهد ایران خودرویی ها تا پایان دی ماه 1400 در مجموع بیش از 7 هزار و 50 دستگاه از این خودرو را در خطوط خود تکمیل کردند. از آنجایی که ایران خودرویی ها برنامه ریزی کرده اند که سال آینده 75 هزار دستگاه تارا را روانه بازار کنند بنابراین پیش فروش 8 هزار دستگاه تارای اتومات به آن معناست که بیش از ۱۰ درصد ظرفیت تولید در نظر گرفته شده برای سال آینده را پیش فروش کرده اند.