جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت واردات خودروی باکیفیت می‌تواند باعث کاهش آمار تصادفات، مصدومان و جانباختگان شود و روند اسقاط خودروهای فرسوده را افزایش دهد.

بار اسقاط خودروهای فرسوده همواره روی دوش واردکنندگان خودرو بود و آنها موظف بودند بر اساس نوع خودروی وارداتی، تعدادی خودروی فرسوده را از رده خارج کنند اما مسدود شدن مسیر ورود خودرو به کشور باعث شد تا اسقاط خودرو نیز به کما برود و طی نزدیک به چهار سالی که در واردات خودرو قفل بود جاده خروج فرسوده ها خلوت تر از هر زمان دیگر بود. از رده خارج نشدن خودروهای فرسوده طی حدود چهار سال تاثیر مستقیمی روی آمار تصادفات، تعداد مصدومان و جانباختگان حوادث ناشی از تصادفات جاده ای داشته است.

در شرایطی که دولت و مجلس به دنبال برداشتن قفل از در واردات خودرو به کشور هستند اما مخالفت های هیات علی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مستقر در مجمع تشخیص مصلحت همچنان قفل را روی در ورود خودرو به کشور حفظ کرده است.

به گزارش ایسنا، سردار سید تیمور حسینی جانشین پلیس راهور با بیان اینکه یکی از شروط شماره‌گذاری خودروهای وارداتی اسقاط خودروی فرسوده است، گفت: برابر قانون با توجه به حجم و مشخصات وسیله نقلیه وارداتی، باید یک، دو یا سه دستگاه وسیله نقلیه فرسوده اسقاط شود. این مقام مسئول ادامه داد: اما در این چند سال به توجه به ممنوعیت واردات خودرو به کشور، اسقاط خودروهای فرسوده نیز کاهش چشم گیری یافته است.

وی افزود:‌ واردات خودروی با کیفیت می‌تواند در کاهش آمار تصادفات، مصدومان و جانباختگان موثر باشد. از طرف دیگر نیز همانطور که گفتم واردات خودروی خارجی با توجه به قوانین کشورما باعث از رده خارج شدن خوروهای فرسوده هم می‌شود که همین موضوع هم باز در کاهش تصادفات و شمار مصدومان و موارد فوتی ناشی از تصادفات موثر است. 

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا معتقد است‌این موضوع می‌تواند بازار رقابتی را نیز در میان خودروسازان داخلی ایجاد کرده و منجر به افزایش کیفیت این خودروها شود که قطعا نتیجه آن افزایش کیفیت تولیدملی و ایمنی این خودروها خواهد شد. وقت آن شده که خودروسازان تغییر کیفی در محصولاتشان داده و استانداردهای آن را ارتقا دهند.