در آخرین مورد، یک کمپانی هلندی با محصول نوآورانه جدید خود، نویدبخش یک انقلاب دیگر در صنعت خودروسازی شده است.