این شرایط منجر به تجدید نظر خودروسازان بین المللی در هدف گذاری های صورت گرفته برای تیراژ تولید در سال جاری شده است.  اما ایران خودرو و سایپا بر خلاف جریان حاکم از رشد تیراژ تولید محصولات خود خبر می دهند.