سایپایی ها امسال باید 650 هزار دستگاه خودرو تولید کنند. آن طور که مدیران ارشد این خودروساز عنوان کردند سهم تولید محصولات داخلی این خودروساز 600 هزار دستگاه و سهم محصولات مونتاژی نیز 50 هزار دستگاه در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر نارنجی های جاده مخصوص به دنبال این هستند تا 7 درصد از برنامه تولید خود در سال جاری را با محصولات مونتاژی پر کنند. اما به نظر می رسد تولید این تعداد دستگاه خودرو با اما و اگرهای همراه باشد؟

خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص در حالی در برنامه تولید خود برای سال جاری سهم 50 هزار دستگاهی را برای محصولات مونتاژی در نظر گرفته که بررسی صورت های مالی این خودروساز نشان می دهد آنها در حال حاضر تولید هیچ محصول مونتاژی را در برنامه ندارد. در صورت های مالی سایپا سراتو، چانگان، آریو دیده می شود اما در ستون تولید در مقابل هر سه خودرو عدد صفر درج شده است.

مساله بعدی که می تواند تولید سایپا را در سال جاری تحت تاثیر قرار دهد چالش هایی است که در ارتباط با تولید و عرضه تیبا بوجود آمده است. سازمان ملی استاندارد مجوز اعتبار ایمنی دو عضو خانواده تیبا را به دلیل عیوب پر تکرار تایید نکرده و پلیس راهور نیز به همین دلیل اجازه شماره گذاری برای تیبا صندوقدار و تیبا 2 را صادر نمی کند. سازمان ملی استاندارد اعلام کرده این دو خودرو باید از خطوط تولید حذف شوند.  محمد علی تیموری مدیرعامل سایپا سال گذشته وعده حذف خانواده تیبا را داده بود اما برنامه زمان بندی برای آن اعلام نکرده بود. کارشناسان همان زمان صحبت های تیموری را در حد وعده ارزیابی کردند که در کوتاه امکان عملیاتی شدن ندارد. حال به نظر می رسد پافشاری سازمان ملی استاندارد سایپایی ها را سوپرایز کرده است. حذف تیبا آن هم در شرایطی که این محصول در میان محصولات خانواده X200 یعنی تیبا، کوییک و ساینا بیشترین تیراژ را به خود اختصاص داده می تواند هدف گذاری این خودروساز در سال جاری را تحت تاثیر قرار دهد. سایپایی به جز خانواده X200 تولید شاهین و پراید 151 را در برنامه دارند. شاهین به رغم اینکه به تولید انبوه رسیده اما هنوز سایپایی ها برای تولید و جایگزینی این محصول نوبرانه با خانواده تیبا با چالش هایی روبرو هستند. بنابراین حذف خانواده تیبا می تواند شرایطی را رقم بزند که سایپایی ها نتوانند به هدف گذاری سمت عمل کنند.