مسئولان وزارت صمت ساعت 10 صبح امروز مراسم قرعه کشی را برای دومین مرحله فروش خودرو را نهایی کردند. آن طور که وزارت صمتی ها گفتند نتایج قرعه کشی امروز فردا ساعت 17 در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در دسترس ثبت نام کنندگان قرار خواهد گرفت. در اولین مرحله از فروش خودرو بعد از انتشار اسامی منتخبان اختلالی در لیست منتخبان ایجاد شد. این اختلال سبب شد تا اسامی منتخبان اصلی منتخبان با منتخبان ذخیره جا به جا شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد. این اتفاق باعث شد تا سیاست گذار خودرویی مجبور شود به تمامی افرادی که اسامی آنها در لیست منتخبان آمده بود اعم از اصلی و ذخیره خودرو اختصاص دهند. وزارت صمت تلاش کرده تا در این مرحله از فروش این چالش را بر طرف کند با این حال اما مشخص نیست که این اختلال در این مرحله از فروش خودرو اتفاق نیفتد. باید منتظر ماند دید سیاست گذار خودرویی توانسته این اختلال را بر طرف کند یا همچنان این اختلال همانند دور اول دامن تقاضیان و مدیران وزارت صمت را خواهد گرفت؟

جدیدترین طرح عرضه خودرو از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از 25 تیرماه تا 28 تیرماه سال جاری برگزار شد.

براساس اعلام سخنگوی وزارت صمت در این مرحله از فروش خودرو در مجموع 6 میلیون و 51 هزار و 555 نفر شرکت کردند. ابتدا قرار بود تعداد 76 هزار و 700 دستگاه خودرو در دومین مرحله از فروش خودرو عرضه شود. اما چندی بعد امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت خبر داد تعداد خودروهای عرضه شده به 104 هزار دستگاه افزایش یافته است.